Impresszum, jogi nyilatkozat

IMPRESSZUM

 

A weboldal fenntartója

CYEB Energiakereskedő Kft.

Székhely

2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

Cégjegyzékszám

13-09-138677

Nyilvántartó Bíróság

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám

22742933-2-13

Levélcím

2000 Szentendre, Dobogókői út 1.

E-mail

info@cyeb.hu

Telefon

+36 (21) 200 CYEB, +36 (21) 200 2932

Fax

Fax: +36 (26) 200 293

Web

www.cyeb.hu

Szerver üzemeltetés

www.usernet.hu

Webfejlesztés

www.usernet.hu

 

JOGI NYILATKOZAT

A jelen weboldal vagy bármely aloldala megnyitásával Ön elfogadja az alább ismertetett feltételeket.

A CYEB a weboldalán megjelenített információkat és dokumentumokat kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, ezek felhasználása az Ön saját felelősségére történik.

A szerver által rögzített adatok

Szerverünk a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálja az Ön IP-címét, a számítógépe beállításától függően egyes esetekben az operációs rendszer és böngészőprogram típusát a látogatás idejét és a látogatott oldalak URL címét. Ezeket az adatokat kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Szerzői jogi védelem és védjegyoltalom

A CYEB weboldalán közzétett információk szerzői jogi védelem alatt állnak, az azokkal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan a CYEB jogosult. A weboldal információi a CYEB előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag forrás megjelölésével használhatók fel. A CYEB előzetes engedélye nélkül az oldalak, illetve azok alkotóelemének nyilvános közzététele tilos.

A CYEB weboldalán szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok a CYEB tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag a CYEB előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Cookie-k

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el az Ön számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön a szerver üzemeltetőjétől nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe.

Felelősség-korlátozás

A CYEB nem vállal  felelősséget a weboldalon megjelenített információk és dokumentumok tartalmának pontosságáért és teljeskörűségéért.

A CYEB  nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyek a CYEB weboldalához kapcsolódnak, illetve arra hivatkoznak.

A CYEB nem felel semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából, illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

 

ADATVÉDELEM

Az alábbi adatvédelmi irányelvek szabályozzák azoknak az adatoknak a kezelését, amelyek a CYEB birtokába jutnak, amikor Ön erre a weboldalra látogat.

A CYEB kijelenti, hogy az Ön adatait a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli, és megkülönböztetett figyelmet fordít a személyes adatok védelmére.

Személyes adat minden olyan információ, amely alapján az Ön személye azonosítható (pl. név, e-mail cím, postacím).

A CYEB kizárólag abban az esetben tárol személyes adatokat Önről, ha Ön ezeket az adatokat kifejezetten rendelkezésére bocsátja (pl. információt kér, elektronikus hírlevelekre iratkozik fel, illetve felmérésben vesz részt).

A CYEB kijelenti, hogy kiskorú személyektől nem gyűjt személyes adatokat, illetve önhibáján kívül birtokába került ilyen adatokat semmilyen módon nem használja fel, és az arra jogosult hozzájárulása nélkül nem fedi fel ezeket harmadik személynek.

Adatainak önkéntes megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a CYEB ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi azok törlését.

A CYEB az Ön személyes adatait kizárólag arra a célra használja, hogy megválaszolja kérdéseit, feldolgozza megrendeléseit, és biztosítsa a kedvezményes ajánlatokhoz vagy speciális információkhoz való hozzáférését.

A CYEB az Ön személyes adatait törli rendszeréből, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt.

Nem személyes adatok rögzítése: Amikor Ön a CYEB weboldalára lép, általános jellegű adatok kerülnek automatikusan, regisztráció nélkül rögzítésre, amelyeket nem személyhez kötődő célokra használunk. Ezek az adatok név nélkül kerülnek kiértékelésre, és weboldalunk látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. Az Ön adatai nem kerülnek további feldolgozásra, és azokat nem adjuk tovább harmadik személy részére.

A CYEB weboldala hivatkozásokat tartalmazhat más weboldalakra, amelyekre a jelen adatvédelmi irányelvek hatálya nem terjed ki. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hivatkozásokon keresztül ezen weboldalakra lép, szíveskedjék az azokra irányadó adatvédelmi rendelkezésekről tájékozódni.

 

Vissza